NGC 253 - a Sculptor Galaxis

a Szobrász csillagképben

NGC 253 - a Sculptor Galaxis
Éder Iván

A Sculptor-galaxis a Szobrász (Sculptor) csillagkép látványossága, egyike a tőlünk látható legfényesebb galaxisoknak. A közeli Sculptor-galaxiscsoport tagja, körülbelül 12 millió fényévre helyezkedik el tőlünk, látszólagos kiterjedése majdnem eléri a telihold méretét.

CSILLAGONTÓ GALAXIS
Szabályos, közel éléről látszó küllős spirálgalaxis, melynek felszínét és spirálkarjait erősen tagolják a galaktikus porfelhők. A galaxis központi területei a porfelhők miatt részleteiben igen nehezen megfigyelhetőek. A '90-es évek közepén a Hubble Űrtávcsővel végzett megfigyelések azonban sikerrel jártak és számos szupernagy tömegű csillaghalmazt fedeztek fel a galaxis magjában. Ez igen heves csillagkeletkezésre utal, ami szokatlan jelenség a galaxisok központi régióiban (általában a spirálkarokban levő gravitációs árapályhullámok generálják a csillagkeletkezést, távolabb a magtól). A szokatlanul heves és gyors ütemben zajló csillagkeletkezésnek oka van. A csillagászok valószínűsítik, hogy egy kisebb ún. törpegalaxis hullott bele kb 200 millió évvel ezelőtt az NGC 253 magvidékébe, ami heves árapályerőket és ezzel heves csillagkeletkezést keltett ott.

A SZUPERSZÉL JELENSÉGE
Az így született csillagok általában igen nagy tömegűek, rövid életük pedig gyakran szupernóva robbanással végződik. A rengeteg fiatal, forró csillag erős csillagszele, ultraibolya sugárzása és a gyakori szupernóva robbanás nagyon magas hőmérsékletre hevíti a mag környezetét. A kialakult forró plazma nagyon nagy sebességgel távolodik a központi területtől, s az útban levő porfelhőket szálakba rendezi, "megfésüli", mely ezen a képen is tetten érhető.

Az NGC 253 fényessége ellenére kevésbé ismert, hiszen tőlünk sajnos nem túl kedvező helyzetben látszik, nem emelkedik sokkal a horizont fölé. Azonban nagyon jó légköri viszonyok mellett már kistávcsővel is igen látványos galaxis, így ősszel mindenképpen érdemes felkeresni a

Szobrász csillagképben. A déli féltekéről, így a namíbiai sivatag kiváló ege alól az igazán látványos, hiszen a zenitben delel. Már kistávcsővel is nagyon fényes és látványos, 30-40cm-es távcsővel pedig a porsávok tucatjainak tekergése követhető benne.

Technikai adatok

Műszer:
200/750 Newton, Paracorr Type-II (860mm fókusz)
Fényképezőgép, kamera:
átalakított Canon EOS 550D
Mechanika:
SkyWatcher EQ6 + Boxdörfer DynoStar
Vezetés:
9x50mm SkyWatcher keresőtávcső, Lacerta-MGen autoguider
Expozíciós adatok:
33x5 perc (2 óra 45 perc összesen), ISO 1600
Helyszín, dátum:
Hakos astrofarm, Namíbia (1835m); 2012.06.21.
Légköri állapot:
Átlátszóság: 10/10, Nyugodtság: 8/10, Hőmérséklet: +4°C
Képfeldolgozás, egyebek:
ImagesPlus, Registar, Photoshop

További ajánlott fotók