Digitális mélyégfotózás

 Digitális mélyégfotózás

   Minden kezdõ amatõrcsillagász számára a Hold és a bolygók megfigyelé-se jelenti a legnagyobb élményt, látványuk lenyûgözõ. A mélyég-objektu-mokkal azonban már nem ez a helyzet. Aki már nézett távcsõbe, tudja, hogy a ködök, galaxisok zöme igen halvány, kis távcsõvel szemlélve elsõre nem nyújtanak olyan élményt, mint pl. a Szaturnusz gyûrûi. Megfigyelésükhöz tiszta, sötét ég és gyakorlott szem szükséges. Egy-egy érdekes, halványan derengõ objektum megpillantása is nagy élményt adhat az észlelõnek, de a fényképezés egészen új lehetõségeket kínál ezen a területen.

   A mélyegek fotózása nem egyszerû feladat, sok türelmet és kitartást igé-nyel. Cserében viszont olyan halvány objektumokat is megörökíthetünk, amelyek megpillantására amatõrtávcsõvel esélyünk sincs. Láthatóvá tudjuk tenni a színeket, amelyeket halványságuk miatt vizuálisan nem érzékelünk távcsõben – legfeljebb a legfényesebb planetáris ködök esetében.

   A lényeg a hosszú záridõben rejlik. A film, vagy digitális kamera érzéke-lõje – saját szemünkkel ellentétben – ugyanis képes a beérkezõ fotonokat hosszabb ideig gyûjteni, aminek hatására a nagyon halvány objektumok, vagy alacsony kontrasztú részletek is nyomot hagynak a képen.

   Napjainkban három elterjedt képrögzítési módszer alkalmas színvonalas mélyégfotózásra. A hagyományos kémiai, vagyis filmes technika, a kifeje-zetten csillagászati célra kifejlesztett hûtött CCD-kamerák, és az egyre széle-sebb körben elterjedõ digitális tükörreflexes fényképezõgépek (DSLR, digital single-lens reflex camera).

A filmes fotózás

   Legnagyobb elõnye, hogy nem igényel komoly kezdeti beruházást, hi-szen a mélyegek fotózásához nem szükséges nagy tudású fényképezõgép. Lényeges szempont, hogy a gép tükörreflexes legyen, tehát az objektívnek levehetõnek kell lennie, hogy a távcsövet mint egy szuper-teleobjektívet csatlakoztathassuk hozzá. Továbbá feltétlenül szükséges a „B idõ”, hiszen ezzel a funkcióval tudunk hosszú perceket, vagy akár órákat exponálni. A B idõ a legtöbb kisfilmes tükörreflexes gépen beállítható, beleértve a 30–40 éves, teljesen manuális modelleket is, mint pl. a Zenit, vagy a Praktica. Ilyen kisfilmes tükörreflexes gépek pár ezer forintért beszerezhetõek a fotóbizo-mányi üzletekben. Ahhoz, hogy szép fotót tudjunk készíteni, érdemes a cél-nak legmegfelelõbb filmet választani. Fontos, hogy a film kontrasztos legyen, hiszen halvány objektumokat szeretnénk megörökíteni. A diapozi-tívok eleve sokkal keményebbek a negatívoknál, érdemes azokat használni. A vörösérzékenység is nagyon lényeges ezen a területen, viszont a legtöbb film alig, vagy egyáltalán nem érzékeny a Há vonal 656 nm-es hullámhossz-ára. Mélyégfotózáshoz a legjobban a Kodak E200 ill. a Fuji Provia 400F típu-sú diák váltak be a jelenleg még kapható filmtípusok közül. Az E200 vöröse éppen ezen a hullámhosszon a legérzékenyebb, ezért az emissziós ködök fotózására talán ez a legalkalmasabb emulzió. A filmes fotózásnak azonban sok hátránya van a digitálissal szemben. Az úgynevezett reciprocitási hiba (vagy Schwarzschild-effektus) miatt jóval hosszabb expozíciót kell alkal-mazni, f/4–f/6 fényerõkre jellemzõen 30–120 perc záridõ szükséges sötét egû észlelõhelyrõl is. Ez elsõsorban az objektum követése miatt okoz gondot, to-vábbá a kép ellenõrzése sem lehetséges sem fókusz, sem követés szempont-jából. Számtalan alkalomra emlékszem, amikor egy-egy csodás egû észlelõhétvége után az izgatottan várt képek a fotólaborban végül nagy csa-lódást okoztak. Legtöbbször életlen, bemozdult, ritkábban megkarcolódott, vagy idegen fényt kapott képek születtek.

   De a jól sikerült felvételeket is érdemes egy kis számítógépes utómunká-val feldolgozni, hogy szebbek, kontrasztosabbak legyenek, és a halványabb objektumok is elõtûnjenek. Ehhez elõször digitalizálni kell a nyersanyagot, amit jó minõségben nem egyszerû. A kifejezetten erre a célra gyártott film-szkennerek meglehetõsen drágák (több százezer forint), az olcsóbb diafelté-tes lapszkennerekkel ellenben nem lehet azt a részletgazdagságot visszaadni, ami az eredeti dián, vagy negatívon látható. Profi laborokban elvégzik ugyan a szkennelést, de a jó minõségért komoly pénzt kérnek, képenként akár több ezer forintra is rúghat a tarifa. Saját filmes pályafutásom is itt ért véget, hiszen ekkor már elgondolkodik az ember azon, hogy olcsó gépváz ide vagy oda, tényleg megéri-e megvenni a diát, aztán csak bajlódni a labo-rokkal, utána pedig fizetni a szkennelést… Arról nem is beszélve, hogy na-gyon sok filmtípus gyártását már beszüntették, és sok – jelenleg még kapható – emulzióra is minden bizonnyal ez a sors vár. Ki tudja, meddig lesz még kapható asztrofotózásra is alkalmas film?
   Ezek után nézzük meg, mik a lehetõségek a digitális vonalon!

Hûtött csillagászati CCD-kamera

   Kétségtelen, hogy a legjobb minõséget ilyen kamerákkal érhetjük el. Ám a legtöbb ilyen CCD felbontása még nagyon kicsi, másképpen fogalmazva kevés képpontot (pixelt) tartalmaznak, jellemzõen 2 Mp alattiak. Ez akkor igazán probléma, ha részletgazdag, ugyanakkor nagyobb látómezejû képe-ket szeretnénk készíteni. Ehhez nagyobb méretû és pixelszámú érzékelõre van szükség. Természetesen léteznek 3, 6, 11, sõt, újabban már 16 mega-pixeles (Mp) modellek is, ám ezek ára milliós nagyságrendû. Tehát ha valaki a legjobb minõséget szeretné, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A CCD-ka-meráknak ezen kívül nagy hátrányuk, hogy használatuk igen körülményes, továbbá számítógépet és szaktudást igényelnek. Ez a városi embereknek nagy probléma, hiszen az egyre növekvõ fényszennyezés miatt kénytele-nek elmenekülni egy-egy sötét egû észlelõhelyre – legtöbbször nomád kö-rülmények közé – hogy szép fotót tudjanak készíteni a kiszemelt mélyég-objektumokról. Ilyenkor általában felmerül az áramellátás problé-mája is, hiszen ezek a kamerák igen sokat fogyasztanak. Egy laptop, egy na-gyobb CCD-kamera és a távcsõmechanika együtt már annyi energiát vesz fel, hogy egy nagy autóakkumulátort is gyorsan lemeríthet. A város fénybu-rája alól speciális szûrõkkel lehet ugyan fotózni, azonban ez csak bizonyos objektumok esetében mûködik, és a képek sohasem lesznek olyan szépek, mintha jó ég alatt készültek volna.
   A filmes és a CCD-kamerás képrögzítés helyett az amatõröknek kiváló al-ternatívát jelentenek az egyre inkább elterjedõ digitális SLR-ek.

A digitális tükörreflexes fényképezõgépek

   Úgy gondolom, ár-érték arányban ezek a legjobb asztrokamerák, nem utolsósorban pedig velük lehet a legkönnyebben sikeres felvételeket készí-teni. Magukban hordozzák a filmes gépek egyszerûségét és a nagy csillagá-szati CCD-kamerák legtöbb jó tulajdonságát is. Ezenkívül – eredeti funkciójukat betöltve – nappal is teljes értékû fényképezõgépként üzemel-nek.

   Jelenleg körülbelül 140 ezer forintnál kezdõdnek az asztrofotózásra jól al-kalmazható új gépvázak, amelyek 15×22,5 mm-es, ún. APS-C méretû és 6–10 Mp felbontású képérzékelõvel vannak ellátva. 600 ezer Ft-ért teljes, kisfilm méretû (24×36 mm) szenzorral szerelt modellt kaphatjuk meg, közel 13Mp-es felbontással. A tapasztalat az, hogy a legolcsóbb modellek legalább annyira jó teljesítményt nyújtanak mélyégfotózásnál, mint a drágábbak, s ezért szerencsére elég csak a szükséges minimumot költenünk egy ilyen gép-vázra. Természetesen a képérzékelõ mérete a legolcsóbbak esetében csak 15×22,5 mm-es, és a felbontás is 6–10 Mp közötti, viszont ezek a paraméterek a csillagászati CCD-kamerák közül a legjobbakra jellemzõek. A teljes kisfilm méretû érzékelõvel szerelt gépek igazából nem nyújtanak annyival nagyobb látómezõt és felbontást, mint amennyivel többe kerülnek. Röviden nem éri meg a drágább modellekre költeni pénzünket, kivéve, ha a maximumot szeretnénk kihozni a digitális SLR gépek adta lehetõségekbõl.

Felbontás

   A filmes fotózásra legjellemzõbb 24×36 mm-es (kisfilm) ill. a 6×4,5–6×9 cm-es középformátumhoz képest a képérzékelõ mérete kisebb ugyan, de a sûrûn elhelyezett pixelek mégis nagyon részletgazdag és jól nagyítható ké-peket eredményeznek, 20×30 cm-es, vagy még nagyobb méretben. A filmek a digitalizálás során általában sok részletet veszítenek, amit csak méregdrá-ga profi szkenneléssel lehet kiküszöbölni. A digitális gépek megkímélnek bennünket ettõl a procedúrától.

   Fontos kiemelni, hogy egy ilyen kamerával, adott távcsõvel jóval részle-tesebb képet készíthetünk egy-egy objektumról, mint filmre (l. szines mel-léklet). Igaz, a látómezõ mérete kisebb lesz, de ezt bõven kompenzálja a kép felbontása. Valójában egy 500 mm fókuszú mûszerrel már meglepõen részletgazdagok a kisebb kiterjedésû galaxisok is, nem is szólva a nagyobb szögméretû objektumokról. Tökéletes vezetés és élességállítás esetén ilyen fókuszú mûszerrel hasonló felbontást érhetünk el, mint filmre egy kb. 1000 mm-es fókuszú távcsõvel. Ebben az esetben a nagyjából azonos felbontás mellett viszont a digitálissal mégis nagyobb látómezõt kapunk, és csak fele akkora távcsõvel dolgozunk (l. szines melléklet).

Határfényesség

   A kép részletességét nem csak a felbontás határozza meg, nagyban befo-lyásolja a megörökíthetõ leghalványabb objektumok fényessége is. Megfe-lelõen hosszú expozíciókkal a képek határfényessége meglepõen jó, a 20 magnitúdót már kis távcsõvel is könnyedén el lehet érni. Ebben a csillagá-szati CCD-khez képest valamelyest elmaradnak ugyan, a filmes technikánál azonban sokkal jobbak a digitális SLR gépek, ráadásul utóbbiaknál sokkal rövidebb expozíciós idõkkel érhetõ el a határfényesség.

Képzaj

   Ha diára fotózunk, a képzaj mértéke elsõsorban az emulzió érzékenysé-gétõl és típusától függ. Általános szabály, hogy minél érzékenyebb egy film (minél magasabb az ISO, vagy DIN értéke), annál zajosabb lesz a kép. Általá-nosságban még elmondható, hogy azonos érzékenység mellett a diák ke-vésbé zajosak, mint a negatívok. Természetesen a zaj akkor is erõsebb lesz, ha alulexponált a kép.

    A digitális technikánál kicsit bonyolultabb a helyzet. Itt a képzaj sok do-logtól függ. Függ a géptípustól, a beállított érzékenységtõl (ISO érték), függ a hõmérséklettõl és az expozíció hosszától. A képzaj annál nagyobb, minél nagyobb az ISO érték, minél magasabb a hõmérséklet és minél hosszabb a záridõ. Mivel a mélyég-objektumokra még a digitális gépekkel is hosszú perceket kell exponálni, a képzaj jelentõsen megnõhet a rövid záridejû fel-vételekhez képest. A nappali fotózásnál magas ISO értéknél jelentkezõ kép-zaj általában egyenletes eloszlású, filmszerûen jelentkezik, a hosszú expozícióknál azonban egyes képpontok fényesednek ki. Mivel a pixelek érzékenysége nem azonos, vannak olyanok, amelyek gyorsabban, és vannak, amelyek lassabban telítõdnek. Ilyen kifényesedett pixelbõl akár több tízezer is megjelenhet a képen hosszú expozíció alatt. De mivel azonos körülmé-nyek között (expozíciós idõ, ISO érték, hõmérséklet) ezek ugyan ott vannak és az intenzitásuk is azonos, megfelelõ sötétkép (dark) segítségével ez a zaj utólag korrigálható úgy, hogy a sötétképet kivonjuk az eredeti képbõl. A csillagászati CCD-kamerák egyik legnagyobb elõnye, hogy az alacsony képzaj érdekében hûtéssel látják el õket, amivel a képérzékelõ hõmérsékle-tét –20 és –40°C közé (termoelektromos hûtés), vagy akár –100°C-ra (folyé-kony nitrogénnel) tudják csökkenteni. Az amatõrök részére készített kamerák esetében az egyszerûbb, termoelektromos hûtés csak a külsõ hõ-mérséklethez képest eredményez 20–40 fokkal kevesebbet, de így is a hosszú expozíciós felvételeken jóval kisebb a termikus zaj, mint a hûtetlen digitális tükörreflexes gépeknél. Télen, 0°C körül egyébként már a DSLR-eknek is minimális mértékû a zajszintje.

    A képzaj másik összetevõje leegyszerûsítve a kamera érzékenységétõl függ. Ez a zaj látszik a nappali rövid záridõs felvételeknél is. Minél nagyobb ISO értéket állítunk be, annál szemcsésebb lesz a kép. Magas érzékenységnél a gép már jelentõs erõsítést alkalmaz a kép megfelelõ fényessége érdekében, ezért lesz erõs a zaj. A kompakt digitális kamerákban egy-egy pixel mérete nagyon kicsi, ezért sokkal kevesebb fotont tud gyûjteni adott záridõ alatt, mint egy tükörreflexes gép jóval nagyobb képpontjai. Emiatt ott már alacsony érzékenységen (pl. ISO 100) is erõsítést alkalmaznak, így ezeknél a típusoknál az erõs képzaj sokkal jellemzõbb. Mivel a mélyég-objektumok legtöbbje igen halvány, lényeges, hogy a képzaj ne nyomja el azt a kis jelet, ami ezekrõl az objektumokról jön. Mivel az erõsítésbõl eredõ zaj véletlen-szerû, ezért képlevonással nem korrigálható, viszont a mértéke több felvétel átlagolásával tetszés szerint csökkenthetõ. Minél több képet átlagolunk össze, annál jobban csökken a zaj, így annál halványabb, kevésbé kontrasztos részletek válnak láthatóvá.

Spektrális érzékenység

    A mélyég-objektumok egy része csak néhány hullámhosszon sugá-roz a látható tartományban. Ezek döntõen az emissziós ködök, planetáris ködök és szupernó-va-maradványok. A legfontosabb hullámhosszak az OIII vonalai (500 nm körül), a Hâ (486 nm) és a Há (656 nm) vonalak. Ahhoz, hogy az ilyen típusú objektumokat megörö-kítsük, a kamerának is érzékenynek kell lennie ezekre a hullámhosszak-ra. A DSLR-ek kivétel nélkül jól „lát-nak” 500 nm körül, ám bajok vannak 656 nm-nél, a Há vonalnál, ahol a piros színû diffúz ködök sugároznak. A baj szerencsére nem az érzé-kelõben van, hanem a képérzékelõ elé gyárilag beépített UV/IR és aluláteresztõ szûrõben. Ez a szûrõ vörösben jelentõsen kevesebbet ereszt át, és a képérzékelõ egyenetlen spektrális érzékenységét hivatott kompenzálni. Tehát ha ezt a szûrõt kicseréljük, vagy eltávolítjuk a gépbõl, akkor 656 nm-en körülbelül hatszorosára nõ az áteresztés, ami lényeges különb-ség. Hatására a kamera egyszerûen megtáltosodik, és a leghalványabb ködöket, Ha-emissziós tartományokat is lefotózhatjuk vele. Az átalakítást viszonylag kedvezõ áron itthon is vállalják, mindenképpen megéri megcsi-náltatni. Vigyázzunk, csak megfelelõ referenciával rendelkezõ, tapasztalt emberre bízzuk a munkát!

Áramfelvétel

   A DSLR-ek saját akkumulátorról mûködnek, amellyel általában elég sok expozíciót lehet készíteni nap-pal. Éjszaka azonban ez nincs így. Hosszú záridejû felvételeknél a gép sajnos folyamatosan áramot vesz fel – típustól függõen néhány száz milliampert óránként –, ezért a saját eleme gyorsan lemerül, fõleg hideg, téli éjszakán. Be lehet szerezni kül-sõ tápellátást (pl. 12 V-os akkumulátor, l. 2. ábra), amellyel mûködtethetõek a kamerák. Így már egy kisebb kapacitású zselés akkumulátorral is több éjszakán keresztül fotózhatunk. Ez a teljesen manuális filmes kamerákhoz képest nyûg ugyan, mégis sokkal ké-nyelmesebb, mint egy több ampert fogyasztó nagy csillagászati CCD és a hozzá szükséges számítógép.

Fotózzunk DSLR-rel!

A távcsõ

   Távcsövünk egy nagylátószögû fotóobjektívtõl a hosszú fókuszú amatõr-távcsövekig bármilyen lehet. Fontos a jó fotografikus képalkotás, mivel a DSLR gépek érzékelõinek finom felbontása már a legkisebb hibát is látható-vá teszi, legyen az akár színezés, vagy torzítás a látómezõ szélén. A másik fontos paraméter a fényerõ. Minél fényerõsebb a távcsövünk vagy objektí-vünk, annál rövidebb idõ szükséges egy-egy kép elkészítéséhez. Ez azért nagyon fontos, mert a hûtetlen DSLR-ek képzaja jelentõsen növekszik az expozíció növelésével, fõleg egy meleg, nyári éjszakán. Ezenkívül egy-egy kitelepülés alkalmával több objektumot is lefotózhatunk. A fókusztávolság választásánál vegyük figyelembe azt, hogy a DSLR-ekkel legalább kétszer jobb felbontást tudunk elérni, mint egy átlagos asztro-filmmel. Ezért azonos fókusszal készült felvételeket sokkal nehezebb megvezetni, ha digitálissal fényképezünk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem érdemes 1000 mm-es fókusz fölé mennünk, mert nagyon nehéz dolgunk lesz a vezetéssel, és a légköri nyugtalanság (seeing) is gyakran korlátozni fogja a felbontást.

   Mégis, milyen távcsövet vegyünk? Manapság nagy divatja van az ún. apokromatikus refraktoroknak, éles, kontrasztos, színihiba-mentes leképezésük és nagy kitakarás-mentes (vignettálatlan) látómeze-jük miatt. Sajnos azonban kevés az igazán fényerõs modell, és általá-ban nem tökéletesen korrigált a lá-tómezejük. A legtöbb apokromát-hoz ezért képsík-korrektort kell használni, ami nem mindig egysze-rû, hiszen nem minden cég gyárt ilyen lencsét távcsövéhez. Más gyártók korrektorai ugyan mûköd-hetnek jól, de errõl csak tapasztalati úton tudunk meggyõzõdni. Esetleg az interneten találhatunk informá-ciót, vagy referenciaképet a megfe-lelõ távcsõ–korrektor kombináció-ról. Sok gyártó a korrektort egyben fókuszreduktorral is kombinálja, amivel kicsit tovább növeli a fény-erõt. Ha fotózásra szeretnénk hasz-nálni a mûszert, vásárlás elõtt mindenképpen gyõzõdjünk meg arról, hogy szükséges-e hozzá korrektor lencse, és ha igen, pontosan milyen, kapható-e stb.

   Az apokromátoknál jóval olcsóbb megoldást jelentenek a klasszikus New-ton-távcsövek, melyeket akár f/4 fényerõvel is megvásárolhatunk. A kóma-hiba, vagy széltorzítás itt törvényszerûen jelentkezik, viszont a megfelelõ kómakorrektort könnyen be lehet szerezni, hiszen minden közepes fény-erejû (f/4–f/6) Newton-reflektorhoz általában azonos típus való.Ilyen pl. egy 150/750-es (f/5), vagy 200/800-as (f/4) modell, mely ideális vá-lasztás lehet.

   Léteznek még fényerõsebb, speciális asztrográfok, ám nagyon-nagyon drá-gák. Ilyenek pl. a Borg 100–125 mm-es nyílású f/2,8–f/4-es lencsés távcsövei, az ASA 20–30 cm közötti nyílású és f/2,2–f/3,8 közötti nagyfényerejû fotós Newtonjai, vagy a Takahashi 180/500-as f/2,8-as, módosított Newton-rend-szerû (hiperboloid fõtükör + korrektor) asztrográfja. Kicsi, de nagyteljesít-ményû mûszerek lehetnek még a fényerõs teleobjektívek is, mint pl. a Canon 2,8/200 L, vagy 2/135 L objektívjei, amelyek teljes nyíláson is kiváló ké-pet adnak, és az áruk még viszonylag megfizethetõ.

   Kisebb kompromisszumokkal al-kalmasak lehetnek fotózásra a fény-erõs akromátok is. Ezek a legolcsóbb lencsések, mint pl. egy 80/400, 100/500, vagy 120/600-as modell. Ugyan a színi hibájuk jelentõs az apokromátokhoz képest, tehát a fé-nyesebb csillagok körül erõs kék haló látszik, ám ez speciális szûrõk-kel csökkenthetõ, vagy teljesen el is tüntethetõ. A tapasztalatok szerint legjobban a Baader Contrast Booster és UHC-S szûrõje látja el ezt a feladatot.

   A Newton-távcsöveknél (és minden tükrös rendszernél) elõfordul, hogy tökéletes vezetés esetén is kicsit bemozdult képet kapunk. Ez jellemzõen a fõmûszer optikáinak az expozíció alatti minimális elmozdulása miatt van, amit a vezetõtávcsõben nem látunk, ezért értelemszerûen nem is tudunk korrigálni. Ez leginkább hosszabb záridõknél, vagy nem elég mereven be-foglalt/alátámasztott optikák esetén fordulhat elõ, sok bosszúságot okozva. Ha ilyen problémánk van, próbáljuk a fõtükör alátámasztását mereven megoldani (pl. az esetleges rugalmas alátéteket kivenni), és a tubus minden lehetséges rugalmasságát megszüntetni. Ha nem boldogulunk, akkor az ún. off-axis vezetõ használata jelent megoldást. Ez a mozgás természetesen jelen van a lencsés mûszereknél is, de ott az optika természete miatt a kép nem mozdul el a fókuszban.

Mechanika

   A mélyég-fotózáshoz elengedhetetlen a jó minõségû, óragépes mechani-ka. Sajnos a legprecízebben kivitelezett távcsõállvány sem követ tökélete-sen, aminek fõleg mechanikai okai vannak. A legtöbb szerkezetben található csigaorsót és áttételeket szinte lehetetlen tökéletesen elkészíteni, ezért a kö-vetés pontatlan, az óragép hol picit késik, hol pedig siet. Ennek az ún. perio-dikus hibának a mértéke jellemzõen a 30 és 5 ívmásodperc között mozog, de minõségi kategóriától függõen elõfordulnak ennél szélsõségesebb értékek is. Tehát ha pl. egy 135 mm-es teleobjektívvel elméletileg körülbelül 10–15"-es részleteket tudunk megörökíteni, akkor a mechanikának nem lehet ennél nagyobb periodikus hibája, mert különben a kép bemozdult lesz. Ha ez a kritérium nem teljesül, akkor vezetni kell a felvételt, vagyis a követé-si hibákat korrigálni kell expozíció közben. A követés pontosságának határt szab a felállítási pontatlanság és a légköri refrakció is. A gyakorlatban igaz az, hogy egy 200 mm-es teleobjektívet 5–10 perces expozíciókkal már vezet-ni kell a tökéletes eredményhez. A mechanikát tehát objektívünk/távcsö-vünk felbontásához válasszuk meg. A kis periodikus hibán kívül nagyon fontos még, hogy a hiba mindkét tengelyen jól és azonnal korrigálható le-gyen. Fontos továbbá, hogy ne lépjük túl a mechanika névleges teherbírá-sát, mert egy túlterhelt rendszer a legkisebb szélre is nagyon érzékeny lesz. A legjobb, ha a teljes fotós felszerelés tömege nem haladja meg a névleges terhelhetõség felét–kétharmadát.

Vezetõtávcsõ

   Ha hosszabb fókusszal fotózunk, és/vagy a mechanika követése nem elég pontos, vezetni kell felvétel közben. Ehhez a legtöbb esetben egy kis távcsövet, ún. vezetõtávcsövet kell szerelni a fõmûszer mellé. Evvel egy fé-nyesebb csillagon folyamatosan ellenõrizhetjük a követést, és hiba esetén még idõben korrigálhatunk rajta. Ezt vagy egy nagy nagyítást adó megvi-lágítható szálkeresztes okulár segítségével manuálisan végezzük, vagy au-tomata vezetést (autoguidert) szerelünk fel. Az autoguider nagyon hasznos eszköz, ám rendkívül érzékeny a szélre és a mechanika egyéb pontatlanságaira, ezért legtöbbször sok vele a gond. Vásárolhatunk kifeje-zetten ilyen célra gyártott eszközöket (pl. SBIG ST–4, SBIG STV), vagy akár egy hagyományos webkamera is alkalmas lehet, a megfelelõ programmal mûködtetve. Utóbbi esetben sajnos elkerülhetetlen a számítógép, vagy laptop használata. Sok bosszankodástól kíméljük meg magunkat, ha a klasszikus okuláros módszerrel, vizuálisan vezetünk. Ehhez megfelelõ le-het egy szálkeresztes okulárral ellátott 5–8 cm-es lencsés távcsõ, melynek nagyítása az alkalmazott objektív vagy távcsõ fókuszának minimum a ne-gyed része legyen. Tehát pl. egy 200/800-as Newtont legalább 800/4=200 x-os nagyítással vezessünk. Ezt a lencsés távcsövet célszerû a fõmûszer te-tejére, vagy egy megfelelõ platform segítségével közvetlenül mellé elhe-lyezni. Téves az az elképzelés, hogy a vezetõt a nagytávcsõvel párhuzamosan kell szerelni. Az a cél, hogy úgy találjunk vezetésre alkal-mas, viszonylag fényes csillagot, hogy a fõtávcsövet kicsit se kelljen elmoz-dítani a megörökítendõ égterületrõl. Ehhez valamelyik távcsövet, a legtöbbször a kisebb méretû vezetõt, a fix tubusgyûrû helyett állítható, ún. vezetõgyûrûkbe célszerû tenni.

   Aki tükrös távcsõvel exponál hosszabbakat, annál a fent már említett tü-körmozgás-probléma jelentkezhet. Ekkor érdemes a vezetõtávcsõ helyett ún. off-axis (vagy sajátfókuszú) vezetõtoldatot használni. Ez egy kis prizma segítségével a fõmûszer fénykúpjának tengelyen kívüli részébõl vetít ki egy darabot, amelyet vezetésre alkalmazni lehet. Ennek elõnye, hogy a távcsõ-ben keletkezõ mindenféle képmozgást, követési hibát tökéletesen korrigál-ni tudunk, továbbá nem kell a mechanikát a vezetõtávcsõ plusz tömegével terhelni. Hátránya viszont, hogy nehéz vele vezetõcsillagot találni, és hasz-nálata viszonylag sok fényutat igényel. Ehhez általában minimum 20–25 mm többlet kell, hogy a vezetõtoldatot a kihuzat és a kamera közé rögzítve még éles képet kapjunk a fényképezõgéppel. Ez sajnos sok gyári New-ton-távcsõnél gondot okoz, de a legtöbb esetben kis átalakítással orvosolha-tó a probléma.
   A tükrös, vagy katadioptrikus rendszereket éppen a tükörmozgás miatt nem javaslom vezetésre.

A fényképezõgép

   Hosszú expozíciós felvételekre a Canon digitális EOS sorozata a legelter-jedtebb, talán nem véletlenül. Az egyedülállóan fejlett – ma már harmadik generációs – CMOS érzékelõk minimális zajszintet mutatnak magas ISO ér-tékeknél is, ami nagyon lényeges a halvány és alacsony kontrasztú objektu-mok megörökítésénél. Más géptípusoknál (pl. Nikon) is hasonlóan kicsi a zajszint, de ezt csak rendkívül erõs zajszûréssel érik el, ami sajnos a kép apró részleteinek a rovására megy, ugyanis a zajon kívül a szûrés azokat is elmos-sa. Ezáltal a halvány csillagok eltûnnek, az apró, finom részletek elvesznek a képrõl. A Canon EOS sorozatából a legegyszerûbb (és legolcsóbb) típusok a legmegfelelõbbek, hiszen a nagy tudásra és gyorsaságra nincs szükségünk, a lényeg a B idõ és a hozzá tartozó minimális képzaj, illetve magas jel–zaj arány. Az sem utolsó szempont, hogy ezekben a modellekben a legkisebb teljesítményû a processzor, ami a belsõ hõtermelés szempontjából kedvezõ. Átalakításhoz is talán az olcsóbbakat érdemes feláldozni, melyek jelenleg az EOS 300D, 350D és 400D típusok. Természetesen a félprofesszionális vagy professzionális EOS gépek is kiválóan alkalmasak a feladatra.

Az ég alatt

   Ha kimentünk az észlelõhelyre és összeszereltük a távcsövet, elsõ dol-gunk, hogy a mechanikával pólusra álljunk. Ha új felszerelést vásároltunk, mindenekelõtt ne felejtsük el a pó-lustávcsõ szállemezét párhuzamo-sítani az óratengellyel.
   A DSLR fényképezõgépünket a távcsõ ún. primer fókuszába kell rögzíteni. Ilyenkor a távcsõ mint te-leobjektív mûködik, tehát nincs szükség okulárra és a gép objektív-jére. Szükség van viszont egy (vagy több) adapterre, amellyel a gépet az okulárkihuzatba illesztjük. Bajonet-tes fényképezõgépnél általában ez egy megfelelõ bajonett–T2 és egy T2–1,25” (vagy T2–2”) adaptert jelent. Ha teleobjektívvel fotózunk, akkor a rögzítés magától értetõdik, a gépet a fotó-meneten keresztül valahogyan a (vezetõ)távcsõ mellé kell felszerelni.
   Következõ lépésként érdemes fokuszálni a kamerát. Ez sajnos az éjszakai égbolton nem könnyû feladat, s a gép keresõjében látott kép alapján leg-többször csak közelítõ eredményre juthatunk. Állítsunk be egy viszonylag fényes csillagot, vagy bolygót, amin a durva állítást el tudjuk végezni. Ez-után készítsünk egy kb. 10 másodperces tesztfelvételt, és nagyítsuk ki a ké-pet a gép LCD monitorján. Az élesség nem a fényes, hanem a halványabb csillagokon ellenõrizhetõ a legbiztosabban. Ha nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, állítsunk az élességen valamelyik irányba. Az állítás mértékét ne a keresõben nézzük, hanem egy vörös fényû lámpával figyeljük a fokuszálót, vagy az objektív fokuszáló gyûrûjét. Nagyon kicsi mozgásra lesz szükség. Ezután megint csináljunk tesztfelvételeket és ellenõrizzük, hogy javul-e az élesség, jó irányba állítunk-e stb. Így próbálgatva néhány perc alatt beállíthatjuk a fókuszt. A fényerõs, modern teleobjektívekkel fényes csillagra lehetséges ugyan az autofokuszálás, de a legtöbb esetben az auto-matika nem elég pontos. Ilyenkor manuálisan javítsunk még rajta. Ha meg-van az élesség, ne felejtsük el az optikát rögtön átkapcsolni manuális módba, mert különben a gép minden expozíció elõtt élesíteni próbál, és fé-nyes csillag hiányában elállítja a nehezen megtalált fókuszt. Az élességet a hõmérséklet-változás (hõtágulás) miatt az éjszaka folyamán többször is el-lenõrizzük.

    A fokuszálásnak vannak egyszerûbb módjai is. Az egyik, hogy egy rövid fókuszú okulárt parfokálisra állítunk egy megfelelõ állítható toldat segítsé-gével. Ilyenkor a gép helyére a toldatot tesszük, avval élesítünk, majd rögzítjük a fokuszálót és feltesszük a kamerát. Ezt a parfokalizálót úgy kell beállítani, hogy a felfekvési pontja és az okulár közötti távolság megegyezzen a fény-képezõgép felütközési pontja és fókuszsíkja közti távolsággal. A módszer elõnye, hogy nagyon pontosan látszik az élesség, és nem kell mindig teszt-felvételeket készíteni, csak egyszer, amikor beállítjuk a toldatot. Elég hosszú fényút esetén, refraktoroknál billenõtükörrel is kombinálhatjuk a rendszert, ilyenkor fokuszálásnál nem kell levenni a gépvázat, csak átbillenteni a tük-röt. Mindenképpen olyan rövid fókuszú okulárt használjunk hozzá, amellyel a nagyítás eléri a távcsõ mm-ben mért átmérõjének az értékét, vagyis a kilépõ pupilla legfeljebb 1 mm-es legyen, de inkább kisebb. Ezt a minimum nagyítást a nyílásviszonnyal mm-ben megegyezõ fókusztávolságú okulár-ral kapjuk meg. Tehát pl. egy 200/800-as Newton (f/4-es nyílásviszony) ese-tén ez 200×-os nagyítás, amihez 4 mm-es okulárra van szükség. Csak ilyen relatíve nagy nagyításon látszik megfelelõ pontossággal a fókuszpont, a kis kilépõ pupilla miatt.

   Az élesítésre vannak más módszerek is. Az egyik a Hartmann-maszk, me-lyet a távcsõ nyílása elé kell helyezni, és aztán a kamera keresõjében ellen-õrizni a fókuszt. A Hartmann-maszknak van egy módosított változata, melyen a két kis kör alakú nyílás helyett két, egymásra merõleges pálcika formájú lyukat vágunk a maszkra. Az élesség ebben az esetben akkor jó, ha a fényképezõgép keresõjében látott két pálcika pontosan középen metszi egymást.

   A gépvázakhoz lehet kapni nagyobb nagyítású szögkeresõt, amellyel pontosabban látható a fókusz a gép keresõjében, mind a Hartmann-masz-kos, mind pedig a sima fokuszálásnál.
   Élesíteni lehet még számítógépes segítséggel is, ám ehhez legtöbbször motorizált fókuszáló és megfelelõ program szükséges.

   Az élesség beállítása után keressük meg a fotózni kívánt égterületet. Ha halványsága miatt nem látszik az objektum, egy térkép vagy térképprog-ram és a csillagkörnyezet segítségével tudunk a megfelelõ pozícióra állni, ill. a kívánt képkompozíciót beállítani. Egy-két rövidebb vezetetlen tesztfelvé-tellel ellenõrizhetjük, hogy megfelelõen állítottuk-e be a képkivágást. A mû-velet végén ne felejtsük el a mechanikát rögzíteni, aztán pedig ellenõrizni, hogy mindeközben nem mozdult-e el a képkivágás.

  Ezután a vezetõtávcsõvel keressünk vezetésre alkalmas csillagot, itt is ügyelve arra, hogy a fõtávcsövet ne mozdítsuk el a beállított pozícióból. Ezért csak finoman állítsuk a vezetõgyûrû csavarjait, ne alkalmazzunk dur-va mozdulatokat. Ha a vezetõcsillag is megvan, próbáljuk ki a vezetést, hogy jó-e a korrekciós sebesség, megfelelõen reagál-e a mechanika stb. Ez-után elkezdhetünk exponálni. Mindenképpen szükségünk van elektromos kioldózsinórra, de a legjobb, ha programozható expozícióvezérlõt használunk. Ebben az esetben nem kell mindig lesni az idõt, a beállított idõ eltelté-vel leáll az expozíció.

   Ha halvány objektumot fotózunk, vagy szeretnénk halványabb részlete-ket is megörökíteni, célszerû sok képet készíteni az adott területrõl, melye-ket aztán a kis zaj érdekében késõbb számítógéppel összeátlagolunk. Egy-egy expozíció hossza jó ég esetén f/5,6-os nyílásviszony mellett lehet kb. 10 perc, ISO 800 érzékenységen. Más fényerõre lineárisan lehet átváltani az idõt, tehát pl. f/4-re ugyanez 5 percet, f/2,8-ra két és fél percet, f/8-ra pedig 20 percet jelent. A legtöbb Canon-gépnél ez az ISO 800-as érzékenység mond-ható ideálisnak. Jogos lehet a kérdés, hogy nem jobb-e alacsonyabb érzé-kenységen hosszabbat fotózni, pl. ISO 100-on 80 percet. A tapasztalat azt mutatja, hogy lényegesen simább lesz 8 db 10 perces ISO 800 kép átlaga, mint az egy ISO 100-on készült 80 perces. Ez így kicsit több utómunkát igé-nyel ugyan, de a szebb végeredmény érdekében mindenképp megéri a fára-dozást. Más elõnye is van a rövidebb záridõknek: pl. ha vezetés közben történik valami baki, jön egy széllökés, felhõ, vagy bármi, nem kell az egész hosszú expozíciót elölrõl kezdeni, azonkívül a fénykép sem zajosodik be annyira. Ha kicsit fényszennyezett az egünk, és/vagy a Hold is a horizont fe-lett van, használhatunk mélyég-szûrõt a jobb eredmény érdekében. Látvá-nyos javulást az emissziós és planetáris ködök, valamint szupernóva-marad-ványok esetében érhetünk el, ezek azok, amelyek fényük jelentõs részét csak az 500 nm és 656 nm körüli hullámhosszakon bocsátják ki. A szûrõt is ennek megfelelõen válasszuk ki úgy, hogy ebben a két tartományban eresszen csak át. Ilyenek pl. a Baader UHC-S, a Lumicon Deepsky, az IDAS LPS, vagy az Astronomic UHC fotovizuális szûrõi.

   Mindenképpen nyers formátumban (RAW) rögzítsük a képeket, hiszen így színcsatornánkénti 12 bit (4048 árnyalat) áll a rendelkezésünkre, a jpeg 8 bitjével (256 szín) szemben. Ez nagyon fontos, ha a feldolgozás során ki sze-retnénk emelni a halványabb részleteket is a képbõl. Emellett a színegyen-súly és egyéb beállítások is utólag, adatvesztés nélkül végezhetõk el a képen.

   Korábban már említettem, hogy a digitális érzékelõk hosszabb expozíció-nál zajosodnak. Ez a zaj azonban eltüntethetõ a képrõl úgy, hogy azonos kö-rülmények (expozíciós idõ, hõmérséklet, ISO érték) mellett letakart optikával ún. sötétképet készítünk, amelyet késõbb digitálisan levonunk az eredeti képbõl. Normális esetben ez a kép csak azt az állandó zajt fogja tar-talmazni, amellyel a rendes képünk terhelt. Célszerû több darkot is készíte-ni, majd azokat összeátlagolni annak érdekében, hogy csak olyan zaj maradjon a végleges sötétképen (masterdark), amely a többi rendes képen is jelen van. A legtöbb DSLR gépen van beépített hosszú expozíciós zajszűrés, ami minden kép készítése után közvetlenül egy azonos záridejû sötét-képet csinál, amit aztán saját maga levon az eredetibõl. Ezt azonban nem elõnyös használni, fõleg, ha sorozatot készítünk. Ugyanis az expozíciós idõ ebben az esetben gyakorlatilag megduplázódik, pl. 10 db 10 perces kép ké-szítése 100 perc helyett 200 percig fog tartani. Ráadásul ebben az esetben a sötétkép-levonás sem lesz tökéletes, hiszen minden képbõl csak egy dark lesz levonva, nem pedig a masterdark. Ha tehát több képet készítünk, feltét-lenül kapcsoljuk ki a zajszûrést. Így sokkal több idõ jut az éjszakából a lé-nyegre, hiszen a darkokat elég a képek után elkészíteni, ha már világosodik az ég. Amúgy is ritka a derült éjszaka, használjuk ki a lehetõségeket! Termé-szetesen sötétképet késõbb is készíthetünk, csak ügyeljünk arra, hogy a hõ-mérséklet is azonos legyen az eredeti expozícióéval. Sõt, az adott körülmények között készített darkokat tárolhatjuk is, mert könnyen lehet, hogy egy késõbbi sorozathoz alkalmazhatók, és így akkor majd nem kell újakat készíteni.

   A sötétkép levonása nem mindig tökéletes, elõfordulhat, hogy egy-egy fényes pixel marad a képeken. Ezért a távcsõvel exponált rendes képeket egymáshoz képest célszerû néhány pixellel elmozdítani, hogy az adott ég-részlet mindig más képpontra essen a fényképezõgép érzékelõjén. Így az-tán a csillagokra illesztett fotók átlagolásával ezek a véletlenszerû pixelek is kiátlagolódnak. A látómezõ-eltolás többek között segít eltüntetni a kisebb porszemek által vetett árnyékokat, és az érzékelõ lehetséges hibáiból eredõ kisebb egyenetlenségeket is. Ezt az eltolást elvégezhetjük manuálisan úgy, hogy picit mindig tekerünk a vezetõtávcsõ egyik csavarján, majd a kézivezérlõvel középre állítjuk a vezetõcsillagot. Egyes számítógépes kame-ravezérlõ programok is tudják ezt, és van olyan hazai gyártmányú kis prog-ramozható elektromos készülék is, amely magától elvégzi ezt az elmozgatást. Utóbbinak „T-boy” a neve („távcsõ-bolygató”). A szép, egyen-letesen sima hátterû felvételeknek ez is a titka.

   Ha a fotózott képeken vignettáció jelentkezik, akkor ún. flat képpel is korrigálnunk kell az eredeti felvételt. Ez egy homogén felületrõl készült kép (pl. tiszta kék égbolt), amely csak a megvilágítás egyenetlenségeit tartalmaz-za. A vignettáción kívül a porszemek árnyékát és az érzékelõ esetleges nem egyforma karakterisztikáját is el lehet így tüntetni. A darkkal ellentétben itt nem lényeges, hogy ugyanolyan körülmények között készítsük a képeket, viszont fontos, hogy ugyanazzal az objektívvel, ugyanolyan blendével ké-szüljön a felvétel. A porszemek miatt lehetõleg ne sokkal késõbb, vagy ko-rábban készült flat-et használjunk a kalibrációnál. Az ISO érték és az expozíció hossza ebben az esetben teljesen különbözhet, lehet ISO 100 mel-lett pl. 1/2000 másodpercet alkalmazni.

Képfeldolgozás

   A képfeldolgozás, az utómunkák lényege, hogy a nyers képek legtöbb-ször gyenge, alacsony kontrasztú megjelenését kicsit „kipofozzuk”, kihang-súlyozzuk mindazt, amit mi fontosnak érzünk megmutatni a képen. Természetesen mindezt a jó ízlés határain belül, úgy, hogy a kép részletgazdag és esztétikus legyen. Mivel erre nagyon sok alternatíva léte-zik, nincs recept, hogy pontosan hogyan kell ezt végezni.

   Elõször viszont mindenképp arra van szükség, hogy kalibráljuk a képe-ket, vagyis minden olyat eltüntessünk róluk, ami valójában nincs az égen. Ezek a zaj, a kiugró pixelértékek, a vignettáció, a porszemek árnyéka stb., melyekhez jellemzõen a dark és flat képek szükségesek. A kalibrációt célsze-rû speciális képfeldolgozó programokkal végezni, hiszen ezek legtöbbje még a nyers formátumú képekkel teszi ezt, így nagyon pontosan dolgozik. Ilyen programok pl. az Images Plus, a MaxDSLR, a DeepskyStacker, vagy az IRIS.

   Kalibráció után az egyes képeket a lehetõ legpontosabban egymáshoz kell illeszteni és valamilyen algoritmus szerint átlagolni. Ezt is az olyan spe-ciális programok valamelyikével végezzük, mint az elõbb felsoroltak. Ez-után a sok képbõl már csak egy igazi nyers képünk marad, amelybõl elõcsalogathatjuk mindazt, amit lefotóztunk az égen. Ez a képfeldolgozás igazán egyedi része, hiszen a végsõ kép részletgazdagságát, színét tekintve sokszor már nem támaszkodhat a vizuális élményre. Ezért mindenki úgy ál-líthatja be a kontrasztokat, színárnyalatokat, végsõ finomságokat a képen, ahogy neki tetszik. Ezekre a mûveletekre már az általános képszerkesztõ programok is kiválóan alkalmasak, mint pl. a Gimp, vagy a Photoshop.

   Az IRIS program az amatõrcsillagászati képfeldolgozás minden lépésére kiváló alternatívát nyújt. Két nagy elõnye van: teljesen ingyenes, és már ma-gyar nyelvû leírás is született hozzá. Mindkettõ letölthetõ az internetrõl, a program a 
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm, a leírás pedig a
http://www.mcse.hu/tavcsoves_sarok/20070224_iris.html oldalról.

Ne felejtsük, a sikeres asztrofotók készítéséhez nagyon sok kitartás és türelem szükséges!